Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisteriseloste ja tietosuoja 

Rekisteriseloste koskee Turun Toimistoapu Oy & YkkösPartner sähkiöistä asiointia, kuten rekisteröinnissä vaadittavien tietojen keräämistä, tallennusta, luovutusta sekä tietosuojaa. 

Rekisterinpitäjä

Turun Toimistoapu Oy

Yliopistonkatu 12a B33

20100 TURKU

1. Tietojen kerääminen ja käsittely

Sähköisellä rekisteröinnillä annamme sekä työnhakijoiden että työtä tarjoavien käyttöön helpon ja nopean asiointikanavan. Keräämme henkilö- ym. tietoja, jotka ovat urasuunnittelussa, rekrytoinnissa ja työnvälityksessä pakollisia. Kaikkia keräämiämme tietoja käytetään vain edellä mainittuihin tarkoituksiin.  

2. Rekisterin tietosisältö

 

Työnhakijat

Rekisteri sisältää käyttäjän itsestään antamia tietoja, kuten:

Etu- ja sukuni

Syntymävuosi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Koulutus

Ammatti tai ammatillinen kiinnostus

Yritykset:

Rekisteri sisältää käyttäjän itsestään antamia tietoja, kuten:

Yrityksen nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön tehtävänimike

Toimiala

3. Muut tietolähteet

Työnhakijat

Rekisteri sisältää käyttäjän itsestään antamia muita tietoja, kuten:

Sähköisen rekrytointilomakkeen keräämät tiedot 

Sähköisen ilmoituslomakkeen keräämät liitteet 

Kirjautumistiedot palveluun 

Yritykset

Rekisteri sisältää käyttäjän itsestään antamia muita tietoja, kuten:

Sähköisen ilmoituslomakkeen keräämät tiedot

Kirjautumistiedot palveluun 

3. Tietojen siirto ja luovutus 

Tietoja ei luovuteta muille, kuin mitä kohdassa 1. mainittu käyttö vaatii. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETA:n alueiden ulkopuolelle.

4. Tietosuoja

Tiedot tallennetaan Turun Toimistoapu Oy:n palvelimelle

Järjestelmään pääsy ja sen hallinnointi on rajattu nimetyille henkilöille 

Sähköisessä asioinnissa tunnukset ja salasanat tallentuvat salakirjoitetussa muodossa 

Palvelinohjelmisto ja tietojensiirto on turvattu SSL-salauksella

5. Tietojen poistaminen

Turun Toimistoapu Oy & YkkösPartner sähköisen palvelun käyttäjä voi halutessaan pyytää käyttäjätilin poistamista.  Pyyntö on tehtävä kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Varmistamme rekisteristä poiston puhelimitse. Poistopyynnön saatuamme käyttäjätili ja kaikki kyseisen käyttäjän mahdollisesti tallentamat tiedot liitetiedostoineen poistetaan järjestelmästämme. Turun Toimistoapu Oy & YkkösPartner eivät kuitenkaan vastaa kumppaniosapuolille (yritykset), kohdan 1. mukaan rekrytointitarkoituksessa luovutettujen tai heidän hallussaan olevien työnhakijatietojen poistamisesta.